Fifth anniversary of cooperation between the Faculty of Electrical Engineering UNIZA and onsemi

mája 03, 2023

Žilina a SCOTTSDALE, Ariz, 3. mája 2023:
Dňa 3. mája 2023 Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a onsemi (Nasdaq: ON) oslávia piate výročie Centra technickej podpory onsemi, ktoré vzniklo v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou UNIZA. Centrum sa zameriava na poskytovanie technickej podpory a výskumných projektov v oblasti mikroelektroniky. Stredisko ponúka vysoko technické pracovné príležitosti študentom, absolventom a zamestnancom fakulty.

Oslavy sa zúčastnia študenti a vedenie UNIZA spolu so slovenskými a medzinárodnými predstaviteľmi onsemi. Súčasťou zážitku pre návštevníkov budú prezentácie o budúcnosti elektromobility, fotobúdka, prehliadka a narodeninová torta. Jeho súčasťou budú aj súťaže o jazdu v novom Audi e-Tron GT, Tesla S Plaid a ďalšie zaujímavé ceny.

Centrum technickej podpory onsemi vzniklo na UNIZA ako na prvej vysokej škole na Slovensku
Pred piatimi rokmi založilo onsemi Slovensko Centrum technickej podpory onsemi (TSC) v priestoroch UNIZA, aby umožnilo spoluprácu medzi týmito dvoma organizáciami. Program bol veľmi úspešný, keďže súčasný tím inžinierov onsemi TSC pozostáva prevažne z absolventov UNIZA, ktorí poskytujú celosvetovú technickú podporu onsemi zákazníkom. Prítomnosť TSC na univerzite priniesla priemyselné skúsenosti a riešenie problémov a spojila ich s akademickými princípmi. Prehĺbením odbornosti v oblasti aplikačnej podpory zložitých integrovaných obvodov výrazne vzrástol záujem o technické študijné programy na Elektrotechnickej fakulte UNIZA.

UNIZA patrí medzi európskych lídrov v oblasti spolupráce medzi univerzitami a priemyslom
Spolupráca medzi onsemi a UNIZA je teraz aj medzinárodne uznávaná. Na 10. podujatí Central Eastern Europe Business Summit and Awards vo Varšave bolo centrum ocenené za najlepšiu spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi v strednej a východnej Európe. „Získanie tohto prestížneho ocenenia podčiarkuje výsledky piatich rokov húževnatej tímovej práce.“podľa Jána Grauzeľa, manažéra Globálneho centra technickej podpory. „Je to ocenenie technických zručností našich zamestnancov, investícií, vývoja aplikácií, dosiahnutých synergií a v konečnom dôsledku dokazuje, že model spolupráce, ktorý sme spoločne aplikovali so Žilinskou univerzitou, bol úspešný.“

Pavol Špánk, PhD., dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA, pozitívne reflektujúci úspech TSC a hovorí: „Otvorenie spoločného centra som podporil, vnímal som to ako skvelú príležitosť nielen pre našich študentov pracovať na najnovších technológiách, ale aj pre Žilinský kraj, kde veľkou mierou prispelo k rozvoju elektrotechnického priemyslu.Táto aktivita sa plne zhoduje s nastoleným trendom na elektrotechnickej fakulte smerom k väčšej spolupráci s priemyslom.“ „Pre technologickú spoločnosť je prítomnosť na pôde fakulty dôležitá, pretože nám umožňuje prístup k talentom, ktoré hľadáme na podporu našich vysoko špecifických technických riešení,“ povedal generálny riaditeľ ON Semiconductor Slovakia, a.s. Andrej Tomašik. „Umožňuje nám to tiež podporovať vzdelávanie na Slovensku sprístupnením najnovších technológií na akademickej pôde.“

O onsemi:
onsemi (Nasdaq: ON) podporuje prevratné inovácie, ktoré pomáhajú budovať lepšiu budúcnosť.So zameraním na automobilové a priemyselné koncové trhy spoločnosť zrýchľuje zmeny v megatrendoch, ako je elektrifikácia a bezpečnosť vozidiel, trvalo udržateľné energetické siete, priemyselná automatizácia a 5G a cloudová infraštruktúra.onsemi ponúka vysoko diferencované a inovatívne produktové portfólio, ktoré poskytuje inteligentné technológie napájania a snímania, ktoré riešia najzložitejšie výzvy sveta a vedú k vytvoreniu bezpečnejšieho, čistejšieho a inteligentnejšieho sveta. onsemi je uznávaná ako spoločnosť Fortune 500 ®, a je zahrnutá do indexu S&P 500® . Prečítajte si viac o onsemi na www.onsemi.com.

UNIZA:
UNIZA je moderná univerzita univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) v súčasnosti vzdeláva viac viac ako 8 000 študentov v 180 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Štúdium na UNIZA doteraz úspešne ukončilo viac ako 79 000 absolventov, z toho 2 200 zo zahraničia. Univerzita zamestnáva viac ako 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských pedagógov. So svojou viac ako šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä významnými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy