feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Přípravy na stáže v ON Semiconductor finišují!

19.6.2019 - Tak jako každý rok, i letos jsme vysokoškolským studentům nabídli množství stáží v různých oblastech naší společnosti. Uplatnit se mohou ve výrobě, ve výzkumu a vývoji technologií výroby křemíku a čipů v Rožnově p.R. a v návrhu polovodičových součástek v obou našich design centrech v Brně i v Rožnově. Dnes přípravy vrcholí, probíhají poslední výběrová řízení a domluva na termínech nástupů a podmínkách.

V Brně je kromě 13 stážistů, kteří plní odborné úkoly a rozvíjí se na individuálních projektech, opět otevřena tzv. výuková stáž. Jde o 3 - 4 týdny, kdy se 11 studentů vzdělává formou lekcí, dialogu, řešení skupinových úkolů a diskuze s našimi inženýry. Zaměření každý rok střídáme – jednou jde o analogovou, podruhé o digitální výukovou stáž. Letos je na řadě digitál. Studenti se pak mohou rozhodnout a v případě zájmu u nás pokračovat navazující stáží během prázdnin nebo i celoroční stáží v průběhu školního roku. 46% těchto studentů s námi dle průzkumu za posledních 10 let pokračovalo dále a dnes jsou z nich kmenoví zaměstnanci.

Do Rožnova se hlavně na prázdniny sjíždí dalších asi 25 studentů. Vzhledem k tomu, že Rožnov leží v srdci Beskyd a někteří stážisté jsou z větší dálky, nabízíme kromě platu také možnost ubytování zdarma v místním internátu. Nové znalosti studenti získávají zejména v oddělení návrhu čipů, testování či mezi aplikačními inženýry místního design centra. Někteří se stávají našimi kolegy i na oddělení IT, přímo ve výrobě či např. v oblasti výzkumu a vývoje zaměřeném na nové technologie výroby křemíku a polovodičů. Několik z nich pak využívá možnosti pracovat např. 1 den v týdnu i během školního roku.

Aby byl výčet našich aktivit v oblasti stáží úplný, zmiňme i praxe pro žáky středních odborných škol a učilišť – letos se jich v Rožnově p. R. zúčastnilo asi 15. Víme, že s některými z těchto praktikantů se po čase setkáváme na stážích, dostávají naše stipendia a řada z nich k nám po ukončení SŠ nebo VŠ nastupuje do zaměstnání.

Ať se stáže vydaří a baví studenty i naše inženýry!


Kontakt pro další informace:

Tereza Sobková

Specialista pro interní a externí komunikaci
tel. 571 753 434, 736 503 645
email: tereza.sobkova@onsemi.com

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.