feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Dobrovolnický den se Salamandrem

17.10.2018 - V září jsme využili krásné počasí k práci v přírodě. 16 dobrovolníků vyrazilo na hřeben Radhoště, aby na okolních loukách pohrabali trávu. Celou akci zastřešila organizace Salamandr, se kterou na dobrovolnických dnech spolupracujeme již pátým rokem.

Všem dobrovolníkům děkujeme za dobře odvedenou práci a Salamandru za organizaci dne.


Kontakt pro další informace:

Tereza Sobková

Specialista pro interní a externí komunikaci
tel. 571 753 434, 736 503 645
email: tereza.sobkova@onsemi.com

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.