feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Dohoda o závazku zhotovitele k dodržování zásad BOZP, PO a OŽP

Každý zhotovitel, který provádí práce v prostorech ON Semiconductor je povinen podepsat Dohodu o závazku zhotovitele k dodržování zásad BOZP, PO a ŽP. Zhotovitel se tímto zavazuje dodržovat veškeré podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jejichž detailní specifikace je uvedena v této dohodě.

Dohoda o závazku zhotovitele k dodržování BOZP, PO a OŽP

Příloha č.1 Podmínky ochrany životního prostředí, BOZP, Požární ochrany


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.