feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Provádění prací během dnů volna a ve státem uznané svátky

Vedoucí zaměstnanci externích organizací jsou povinni nahlásit (nejpozději den předem) zadavateli práce počet zaměstnanců, kteří budou v prostorech ON Semiconductor provádět práce během dnů volna a ve státem uznané svátky. Pokud nahlášení zaměstnanců externí organizace neproběhne, nebudou v tyto dny zaměstnanci externí organizace vpuštěni do budov ON Semiconductor k provedení smluvených prací.Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.