feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Školení zaměstnanců externích organizací

Termíny školení

Školení zaměstnanců externích organizcí probíhá každé pondělí a čtvrtek (mimo dny státem uznané svátky) od 7:30h – 8:30h.

Registrace ke školení

Registrace ke školení probíhá v daných termínech na vrátnici budovy M8 do 7:25h. Při registraci jsou povinni zaměstnanci externí organizace předložit ostraze doklad totožnosti a bezpečnostnímu technikovi řádně vyplněný formulář 12MON20153R003 Jmenný seznam zaměstnanců externí organizace a v případě potřeby formulář 12MON20153R009 Prezenční listina školení pro vstup na střechy – EO. Při nedodání požadovaných formulářů, se zaměstnanci externí organizace nebudou moci zúčastnit školení.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte svého zadavatele práce.

Formulář 12MON20153R003 Jmenný seznam zaměstnanců externí organizace

Formulář 12MON20153R009 Prezenční listina školení pro vstup na střechy – EO


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.