feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Požadavky na BOZP externích organizací

Všichni zaměstnanci externích organizací jsou povinni se v prostorech ON Semiconductor a při prováděných pracích pro ON Semiconductor řídit všemi požadavky dle předpisu 12MON20153R Požadavky na BOZP externích organizací.

Požadavky a povinnosti bezpečné práce a ochrany zdraví při práci vyplývají z platné legislativy ČR a jsou závazné pro všechny zaměstnance externích organizací. Každá externí organizace je rovněž povinna dodržovat interní požadavky zahrnuté ve smlouvách o vykonání požadovaných prací.

Předpis 12MON20153R Požadavky na BOZP externích organizací
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.