feedback
Rate this webpage
Need
Support?

NÁSTUPNÍ BONUS

Pro podporu projektu expanze zavádíme nástupní bonus, který zohledňuje délku posledního předchozího pracovního poměru uchazeče. Za každý měsíc předcházejícího pracovního poměru se tento bonus navyšuje o 1000 Kč až do maximální výše 100 000 Kč. Tento nástupní bonus platí pro pozice s 12hodinovým směnováním a je časově omezen do doby nalezení potřebného počtu zaměstnanců.

Podrobná pravidla pro nástupní bonus:

 • nástupním dnem v ON Semiconductor Czech Republic (ONCR) je 1.5.2018 nebo později
 • výše bonusu je stanovena na 1 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání posledního pracovního poměru
 • maximální výše bonusu je 100 000 Kč
 • posledním pracovním poměrem je hlavní pracovní poměr, který skončil 30 dnů nebo dobu kratší před dnem nástupu v ONCR
 • do posledního pracovního poměru se započte také práce ve stejné funkci u stejné firmy, na kterou byl zaměstnanec přidělen agenturou práce
 • pro závazné stanovení výše bonusu je rozhodný zápočtový list z předchozího pracovního poměru
 • bonus je vyplácen teprve poté, co nový zaměstnanec zápočtovým listem řádně doloží délku posledního pracovního poměru
 • k výplatě bonusu se uzavírá samostatná dohoda, splátkový kalendář
 • celková částka bonusu je vyplácena v měsíčních splátkách
 • minimální měsíční splátka bonusu je 1 000 Kč, maximální doba vyplácení bonusu je 24 měsíců
 • podmínkou výplaty splátky bonusu za daný měsíc je trvání pracovního poměru v ONCR poslední pracovní den tohoto měsíce
 • podmínkou výplaty za daný měsíc je dále odpracování nejméně poloviny sjednané pracovní doby v tomto měsíci
 • pokud zaměstnanec nastoupí do ONCR na doporučení agentury práce, je vypočtená částka bonusu snížena o související poplatky agentuře práce
 • pokud nový zaměstnanec nastoupí na doporučení jiného zaměstnance ON Semiconductor, je vypočtená částka bonusu snížena o odměnu, vyplacenou za doporučení kandidáta (10 000 Kč)
 • po ukončení pracovního poměru v ONCR nárok na nevyplacenou část nástupního bonusu zaniká, nezáleží na způsobu a důvodu ukončení pracovního poměru
 • všichni noví zaměstnanci jsou standardně vybíráni ve výběrovém řízení, o přijetí zaměstnance rozhoduje výběrová komise
 • bonus mohou obdržet pouze noví zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, v pracovních funkcích ve 12hodinových směnách


Příklady výpočtu:
Příklad 1: Předcházející pracovní poměr trval 18 měsíců a 10 dnů, započteno je 18 měsíců. Bonus 18 000 Kč, vyplácen po dobu 18 měsíců, splátka 1 000 Kč měsíčně.
Příklad 2: Předcházející pracovní poměr trval 10 let, nárok na maximální bonus 100 000 Kč, vyplácen po dobu 24 měsíců, splátka 23 x 4 200 Kč plus 1 x 3 400 Kč.


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.