feedback
Rate this webpage
Need
Support?


ON Semiconductor byl oceněn Evropským institutem jaderného výzkumu za dodávku pokročilých čipů pro fyzikální výzkumný projekt ATLAS

CERN předal společnosti ocenění za návrh a dodávku pixelových detektorů

Ženeva, Švýcarsko, 27. listopadu 2007 – ON Semiconductor (NASDAQ: ONNN), přední světový dodavatel řešení pro řízení napájení, byl dnes oceněn Evropským institutem jaderného výzkumu (CERN), za dodávku pokročilých pixelových detektorů pro experiment ATLAS švýcarského institutu CERN.

CERN je největší světová laboratoř, která zkoumá mikrosvět elementárních částic. Experiment ATLAS, jeden čtyř hlavních výzkumných projektů této laboratoře, pátrá po subatomárních částech hmoty, které mají pomoci objasnit vznik vesmíru. Pro tento výzkum se využije největší světový urychlovač částic LHC (Large Hadron Collider), který by měl být plně zprovozněn v polovině roku 2008. Detektory ATLAS zde pomohou zkoumat kolize protonů, které se pohybují téměř rychlostí světla (s energií až 7 trilionů elektron voltů na 1 proton). ATLAS - jeden z největších mezinárodních experimentů v oblasti přírodních věd – stojí na spolupráci více než 1900 fyziků z více než 166 universit a laboratoří z 37 zemí, včetně České republiky.

ON Semiconductor vyvinul v úzké spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky speciální technologii, která umožňuje využít fotolitografický proces na obou stranách křemíkové desky a tak vyrobit velkoplošné čipy pixelových senzorů pro použití ve vnitřním křemíkovém detektoru systému ATLAS. Úsilí výzkumně vývojového týmu společnosti bylo podpořeno grantem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Speciální oboustranná technologie pro pixelové detektory byla vyvinuta a čipy byly vyrobeny v českém závodě ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm”, řekl Michael Mandracchia, vicepresident koncernu a generální ředitel ON Semiconductor Czech Republic a ON Semiconductor Slovakia. “Běžně vyrábíme stovky, někdy až tisíce polovodičových čipů na jedné straně křemíkové desky. V případě pixelových detektorů ATLAS jsme celou desku využili pro tři senzory, které měly aktivní struktury na obou stranách desky. Tyto desky měly navíc poloviční tloušťku ve srovnání se standardní produkcí. Proces byl extrémně náročný na zajištění nízké defektivity a na manipulaci s deskami.“

Další informace o projektu ATLAS můžete nalézt na https://atlas.ch

„Naše úspěšná účast na spolupráci v rámci projektu ATLAS je pro náš výzkumně vývojový tým povzbuzením v dalším vývoji detektorů elementárních částic a technologií pro jejich výrobu,“ řekl Petr Zdebel, senior vicepresident koncernu a CTO. „Máme v plánu zapojit se do dalších projektů zabývajících se fyzikou částic – například International Linear Collider (ILC) - a několika již běžících mezinárodních výzkumných projektů. Jsme hrdí na to, že se účastníme tohoto prestižního celosvětového výzkumného projektu a mohli jsme tak světu ukázat kvalitu a technický talent našeho týmu odborníků.”

ON Semiconductor rozvíjí dlouhodobě své aktivity ve střední Evropě. V Rožnově pod Radhoštěm společnost vlastní a provozuje závod na výrobu křemíku, výrobu čipů a návrhové středisko integrovaných obvodů. Na Slovensku vlastní návrhové středisko integrovaných obvodů v Bratislavě a závod na výrobu čipů, logistické centrum a zákaznické centrum v Piešťanech.

Kontakt pro média pro Českou republiku:

Lenka Střálková
Public Relations
telefon: +420 606 731 834, + 420 571 753 888
email: lenka.stralkova@onsemi.com


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.