feedback
Rate this webpage
Need
Support?

SPOLUPRACUJEME SE ŠKOLAMI

Naším dlouhodobým cílem je získávat kvalifikované zaměstnance. Z toho důvodu také přikládáme velkou váhu spolupráci se středními i vysokými školami, především s technickým zaměřením. Snažíme se podporovat zájem studentů o technické vzdělávání různými aktivitami pro studenty, dále finančními i materiálními dary, které jsou využity v rámci výuky.

Spolupracujeme zejména s těmito středními školami:

 • Střední škola informatiky, elektrotechnicky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm
 • Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm
 • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm
 • Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí

Nejvýznamnější spolupráce probíhá především s těmito vysokými školami:

 • Vysoké učení technické, Brno
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava
 • Univerzita Tomáše Bati, Zlín
 • Univerzita Žilina
 • České vysoké učení technické, Praha

Školám nabízíme:

 • Podporu talentovaných studentů
 • pravidelnou účast odborníků ON Semiconductor ve výuce formou odborných přednášek (zejména v oblasti mikroelektroniky),
 • možnost jednorázové přednášky na úzce vymezená témata – podívejte se na ukázkový seznam zde.
 • praktická laboratorní cvičení korespondující s osnovou výuky v našich špičkových laboratořích
 • účast ve zkušebních komisích a na studentských vědeckých konferencích (např. EEICT na FEKT VUT v Brně)
 • exkurze a dny otevřených dveří v našich společnostech v Brně a Rožnově
 • účast a prezentace na veletrzích pracovních příležitostí
 • finanční podporu vybraných projektů například:
  • Vybavení první laboratoře LDDA s čistými prostory v ČR při MU v Brně,
  • vybavení laboratoře ELDA při VUT v Brně
  • realizace měřicí laboratoře na SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm atd
 • materiální dary pro studenty, které pomáhají ke zatraktivnění výuky, např.
  • Elektronické stavebnice pro Gymnázium a Střední průmyslovou školu v Frenštátě pod Radhoštěm,
  • vývojové sady na bázi Arduino pro Střední průmyslovou školu v Krnově.

Uvědomujeme si, že chytří a vzdělaní zaměstnanci jsou naše budoucnost. Naší prioritou je podporovat zájem o technické obory a pomáhat tak rozvoji jednotlivců. Především stipendisté a stážisté u nás po absolvování najdou pracovní místo.

Zaměřujeme se tedy také na přímou spolupráci se studenty. Především vysokoškolákům dáváme možnost získání nových zkušeností v mezinárodním prostředí. Nabízíme například:

 • vysokoškolské placené stáže v Rožnově pod Radhoštěm a stáže v Brně
 • nově i stáže v zahraničí v rámci našeho trainee programu MOVE UP - THINK ON,
 • povinné středoškolské odborné praxe,
 • placené brigády,
 • studijní stipendia,
 • vedení bakalářských nebo diplomových prací…

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.