feedback
Rate this webpage
Need
Support?

VÝZKUM A VÝVOJ

Vývojové středisko ON Semiconductor bylo v Rožnově pod Radhoštěm založeno v roce 2002 s přímou návaznosti na výzkum a vývoj ve společnostech TEROSIL, TESLA Sezam, resp. původní TESLA Rožnov. Výzkumně vývojový úsek je součástí korporátních struktur R&D a jeho hlavním cílem je podpora obchodních záměrů ON Semiconductor v oblasti vývoje a výroby polovodičových součástek (analogových integrovaných obvodů) a polovodičových substrátů (leštěných křemíkových desek a desek s epitaxními strukturami). Vývojová práce zahrnuje úzkou spolupráci s rožnovskými výrobními linkami v oblasti vývoje a kvalifikace nových technologií a mezinárodní spolupráci s korporátními pracovišti výzkumu a vývoje a výrobními linkami. Výzkumně vývojové projekty jsou částečně podporovány Technologickou agenturou České republiky a Ministerstvem průmyslu České republiky. Mezi hlavní výzkumně-vývojové partnery patří Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně a ústavy Akademie věd České republiky.Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.