feedback
Rate this webpage
Need
Support?

VÝROBA KŘEMÍKU

Rožnovská linka na výrobu křemíkových desek zajišťuje dodávky křemíkových desek o průměru 150 a 200 mm jako základní vstupní materiál pro ostatní výrobní závody v rámci korporace ON Semiconductor.

Výroba křemíkových desek, podobně jako výroba polovodičových součástek, představuje komplex velmi náročných, v mnoha případech unikátních, technologických kroků. Od jiných složitých výrobních procesů se liší především extrémními nároky na pracovní a výrobní prostředí: řízení teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu, čistotou výchozích materiálů a médií a také nároky na jakost a spolehlivost jednotlivých technologických kroků. Část výroby probíhá v tzv. čistých prostorech. Základním vstupním materiálem je vysoce čistý polykrystalický křemík nakupovaný od několika světových výrobců. Proces výroby křemíkových desek začíná růstem křemíkových krystalů metodou Czochralského (krystalizace z taveniny v křemenném kelímku). Krystaly se dále člení na desky s přísnými geometrickými parametry a přesně danou krystalografickou orientací. Povrch desek se leští pro dosažení nízké drsnosti a vysoké rovinnosti. Pro dosažení bezchybné funkce polovodičových prvků je požadovaná také vysoká čistota povrchu. Pro některé aplikace se na povrch desek nanáší monokrystalická vrstva křemíku reakcí z plynné fáze. Výrobky prochází v průběhu výrobního procesu a závěrečné kontrole řadou speciálních testů.

Přímo ve výrobě křemíku pracuje přes 400 zaměstnanců na různých pozicích, od obsluhy výrobních zařízení, pracovníky kontroly výrobků, techniky údržby výrobních zařízení a technology procesu až po pracovníky průmyslového inženýrství a podpory zákazníků. Výroba probíhá nepřetržitě ve 12 hodinových směnách. Ve výrobě je kladen velký důraz na bezpečnost práce, naše interní normy jsou v mnoha směrech přísnější, než jsou zákonné požadavky a naše systémy řízení bezpečnosti práce nesou certifikaci OHSAS 18001:2007. Rovněž náš systém ochrany životního prostředí splňuje požadavky normy ISO 14001:2004.

Pracovní prostředí se vyznačuje týmovým přístupem zaměřeným na inovace, růst a průběžné zlepšování. Ve výrobě křemíkových desek probíhá rovněž výzkum a vývoj zaměřený na moderní polovodičové materiály. Výsledkem je např. zahájení výroby desek technologií SOI (silicon on insulator) v roce 2016.Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.