feedback
Rate this webpage
Need
Support?

IT CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB

IT centrum sdílených služeb bylo založeno v roce 1999 a je organizačně zařazeno do společností SCG Czech Design Center a ON Design Czech. Skupina specialistů tohoto oddělení se zabývá vývojem, nasazováním a podporou informačních systémů pro potřeby nadnárodní skupiny ON Semiconductor v oblasti řízení výroby a automatizace (Computer Integrated Manufacturing), zpracování a analýzy dat, ERP, middleware, business intelligence a externího Webu, jakož i podporou a vzdálenou správou aplikací, databází a IT infrastruktury na lokální, regionální a globální úrovni. Podporujeme jak centrální podnikový informační systém, tak i lokální výrobní aplikace v jednotlivých závodech ON Semiconductor v 15 lokalitách v USA, Asii a Evropě.

Tým IT centra sdílených služeb má v současné době více než 100 zaměstnanců a je největší IT skupinou v rámci korporace. Rovněž v regionu se řadí mezi největší IT zaměstnavatele.

Převážnou většinu našich zaměstnanců tvoří programátoři, analytici, systémoví administrátoři a CIM inženýři, ale máme například i skupinu projektových manažerů, kteří z Rožnova řídí velkou část korporátních IT projektů. Stejně tak i v oblasti celkového řízení IT je dnes významná část korporátní IT organizace vedena zaměstnanci z rožnovského IT centra.

Používáme širokou škálu technologií a systémů – v oblasti vývoje software převládá Java a .NET, u databází Oracle a Microsoft SQL Server, na straně serverů pak RedHat Linux a MS Windows Server a jako virtualizační platforma VMWare.Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.