CENTRUM SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM


Obchodné a marketingové oddelenie má v rámci nášho centra excelentnosti v Piešťanoch najväčšie zastúpenie špecialistov, ktorí poskytujú naším globálnym zákazníkom služby v oblastiach ako sú napríklad podpora predaja, marketing, EDI konektivita (electronic data interface), zákaznícke služby, oceňovanie a manažovanie skladových zásob u zákazníka.

Našimi zákazníkmi sú predovšetkým výrobcovia automobilov, ale aj zákazníci pôsobiaci na trhu komunikácií, bielej techniky, spotrebnej techniky, zdravotníctva, leteckého priemyslu alebo vojenskej výroby

Sales & Marketing v Piešťanoch sa neustále rozrastá, preto sa u nás uplatňujú absolventi vysokých aj stredných škôl. Nové talenty, ktorí sú jazykovo zdatní, majú ekonomický prehľad a chcú pracovať v dynamickom prostredí medzinárodnej spoločnosti majú pripravený dôsledný školiaci program.

POZÍCIE:

Customer Service Representative (CSR)
Úlohou CSR-a je spracovávať objednávky našich zákazníkov,zabezpečovať dodržiavanie dodacej lehoty a riešenie rôznych požiadaviek našich zákazníkov. CSR úzko spolupracuje s inými oddeleniami, ako napríklad oddelenie plánovania, logistiky, predaja, kvality alebo B2B. CSR-i sú jazykovo zdatní nakoľko chceme vyhovieť našim zákazníkom a preto všetka komunikácia prebieha v jazyku klienta.

Service Program Analyst (SPA)
Úlohou SPA pracovníka je zabezpečiť plynulý prísun tovaru ku zákazníkovi do jeho konsignačného skladu, pričom sleduje a analyzuje kritériá minimálných a maximálnych skladových zásob. Úzko spolupracuje s inými oddeleniami ako napríklad plánovanie, logistika, predaj, kvalita, auditor alebo B2B.

Service Engagement Analyst (B2B)
Úlohou B2B je zabezpečiť elektronický prechod dát od zákazníkov do našich systémov, čím napomáhajú ku minimalizácií akýchkoľvek manuálnych zásahov do dát zákazníka. Veľmi úzko spolupracujú s oddelením IT.

Global Service Manager (GSM)
Úlohou GSM je sledovať požiadavky kľúčového zákazníka na globálnej úrovni zo strategického pohľadu. GSM úzko sleduje vývoj nových produktov u zákazníka a spolupracuje s Business Unit v ON Semiconductor, aby sme boli včas a kapacitne pripravení zahájiť masovú produkciu nového produktu a tým pokryli potreby zákazníka. GSM spolupracuje so všetkými našimi závodmi na globálnej úrovni.

Service Development Management (SDM)
Úlohou SDM je zabezpečiť tréningy pre nových členov tímu. Podieľa sa na aktivitách súvisiacich s integráciami (systémov, procesov). SDM tiež zabezpečuje aktualizáciu a dodržiavanie globálnych procedúr v zákazníckych centrách vo všetkých regiónoch a hľadá spôsoby na zvýšenie produktivity a efektivity práce na oddelení zákazníckeho centra.

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.