VÝVOJOVÉ CENTRUM
Bratislava Development Center (BDC) je vývojovým centrom spoločnosti ON Semiconductor. V BDC sa vyvíjajú obvody pre riadenie napájania pre zákazníkov z celého sveta, primárne z oblasti automobilového priemyslu.

V BDC tíme, ktorý sa neustále rozrastá, sa uplatňujú absolventi slovenských univerzít, najmä absolventi Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (UEF FEI STU).

Vývoj nových produktov je komplexný proces, na ktorom sa podieľajú členovia BDC tímu spolu s ďalšími tímami ON Semiconductor vo svete (napr. tímy vývoja nových technológií, spoľahlivostných laboratórií a výrobných fabrík).

POZÍCIE:
Návrh integrovaných obvodov
Úlohou návrhára integrovaného obvodu je navrhnúť obvodové zapojenie – schému a v úvodnej fáze simuláciami overiť funkciu obvodu. Po vyrobení prvého prototypu je úlohou návrhára integrovaného obvodu podieľať sa na vyhodnocovaní funkčnosti integrovaného obvodu a v prípade potreby odstrániť identifikované nedostatky.

Layout integrovaných obvodov
Úlohou inžiniera je realizovať komplexnú fyzickú interpretáciu produktu. Zároveň určuje jeho celkovú plochu tak, aby výsledok bol v súlade so schémou dodanou od návrhára integrovaného obvodu, ako aj v súlade s technologickými parametrami vo výrobe. Po úspešnej finalizácii integrovaného obvodu inžinier odosiela a kontroluje údaje na generovanie masiek do výroby.

Testovanie integrovaných obvodov
Úlohou inžiniera je vyvinúť hardvérové a softvérové testovacie riešenie pre čo najefektívnejšie otestovanie integrovaného obvodu v masovej produkcii a podieľať sa na vyhodnocovaní funkčnosti integrovaného obvodu.

Aplikačné testovanie integrovaných obvodov
Úlohou aplikačného inžiniera je v úvodnej faze vývoja definovať požadované parametre integrovaného obvodu a po vyrobení prvého prototypu viesť vyhodnocovanie funkčnosti integrovaného obvodu. Ďalšou úlohou aplikačného inžinieraje podpora zákazníkov aj po uvedení integrovaného obvodu do masovej produkcie.

Vedenie vývojového projektu
Úlohou vedúceho projektu je organizácia jednotlivých krokov projektu a okrem súčinnosti v rámci BDC tímu zabezpečovať aj komunikáciu s ďalšími tímami ON Semiconductor vo svete. Je zodpovedný aj za správnu projektovú dokumentáciu, efektívne plánovanie zdrojov, výkon dohodnutých úloh, monitorovanie a komunikáciu stavu projektov manažmentu ON Semiconductor.

Produktové inžinierstvo
Úlohou produktového inžiniera je monitorovanie výroby integrovaných obvodov a v súčinnosti s výrobnými závodmi riešiť vzniknuté problémy, ako aj podieľať na zvýšení efektivity výroby konkrétnych integrovaných obvodov (napr. optimalizácia času testovania). Dôležitou úlohou produktového inžiniera je tiež prenášať poznatky z výroby do vývoja nových integrovaných obvodov.
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.