ODDELENIE KVALITY

"Našimi najlepšími výrobkami a službami prekonáme očakávania zákazníka.”
ON Semiconductor bola jedna z prvých polovodičových firiem na svete, ceritfikovaná podľa ISO/TS 16949 už v roku 2001. O tom že systém riadenia bol navrhnutý, vybudovaný a riadený effektívne svedčí aj fakt, že spoločnosť ON Semiconductor Piešťany zvíťazila v roku 2002 v súťaži Národná cena Kvality pre ktorú sa používajú kritériá hodnotenia podľa európskeho European Foundation for Quality Management (EFQM). Oddelenie kvality v Piešťanoch sa zameria na systém riadenia organizácie (Piešťany, Bratislava a obchodné zastúpenia v EMEA (Europe, Midle East and Africa) a poskytovanie technickej podpory zákazníkom na celom svete.

Na oddelení kvality sa uplatňujú absolventi vysokých škôl, ktorí sú jazykovo zdatní, majú technické myslenie a chcú pracovať v dynamickom prostredí medzinárodnej spoločnosti.

POZÍCIE:

Customer Quality Engineer/Field Quality
Pôsobí ako “customer advocate”. Tlmočí požiadavky zákazníkov v rámci korporátnych funkcií a je zodpovedný za ich presadzovanie a implemetnáciu a nájdenie riešenia vhodného pre obe strany. Ďalej rieši problematické situácie týkajúce sa našich výrobkov. Ďalšou výraznou oblasťou je kvalifikácia našich produktov u jednotlivých zákazníkov.

Bussines Support Team
Odelenie pôsoboí ako technická podpora zákazníkov, pripravuje technickú dokumentáciu, kvalifikáciu nových produktov a kvalifikáciu zmien.

Quality Engineering
Zabezpečuje údržbu a zlepšovanie systému riadenia kvality, riadenia dokumentácie a interne audity.
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.