IT CENTRUM

Zákazníkmi IT centra sú predovšetkým naši interní užívatelia a čiastočne aj externí zákazníci.

POZÍCIE:

Global Infrastructure Services (GIS):
Tím predstavuje najväčšiu skupinu v rámci IT a zabezpečuje všetky tri úrovne podpory v oblasti infraštuktúry. Je členovia sú súčasťou nasledovných globálnych tímov zabezpečujúcich “Follow the Sun” model:
• IT Global Help Desk - 24/7 Support
• Desk Side Support
• Servers (Win, Linux)
• Networking
• Storage
• DBA
• Infrastructure Design

Enterprise Applications:
Tím je zodpovedný za udržiavanie a vývoj kritických enterprise nevýrobných aplikácií a systémov zabezpečujúcich a podporujúcich zdieľanie informácií a spoluprácu. Podporuje iniciatívy a systémy spoločnosti podporujúce rast výnosov, zlepšenie funcionility zásobovacích reťazcov, obchodné analýzy a výkazy.

Manufacturing Applications:
Tím je zodpovedný za dodavanie vysoko kvalitných a cenovo výhodných služieb v oblasti analýz a systémovej integracie, automatizácie výroby a nepretržitého servisu IT CIM systémov s cieľom umožniť a hladko prevádzkovať výrobné operácie, zaistiť ich kvalitu a podporovať vývoj.

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.