Centrum technickej podpory


TSC tím poskytuje celosvetovú technickú podporu (regióny: AMR, EMEA, AP) všetkým zákazníkom firmy ON Semiconductor, rovnako existujúcim, ako aj tým novým, potencialnym. Súčasne s priamym poradenstvom určeným našim externým zákazníkom, pomáha aj pri riešení technických otázok položených interným organizáciam – Sales, FAEs, Quality a Customer Service. Oddelenie zároveň spolupracuje na implementácii nosných produktov firmy do referenčných dizajnov, demonštračných riešení alebo kľúčových koncových aplikácií.
POZÍCIE:

Technical Support Center Engineer
TSC inžinier poskytuje technickej podporu pri produktových, aplikačných a iných, všeobecne technických otázkach, týkajúcich sa polovodičových súčiastok. Podpora je poskytovaná prostredníctvom e-mailu, chatom alebo telefonicky.. Zamestnanec pracujúci na tejto pozícii využije najmä odborné vedomosti získané na vysokej škole elektrotechnického smeru, komplexnú znalosť produktov firmy, ako aj prirodzené komunikačné zručnosti.

Application Engineer
Aplikačný inžinier poskytuje technickú expertízu, demoštráciu produktov firmy, ako i prípravu detailnej produktovej špecifikácie pre vývoj a implementáciu. Aplikačný inžinier taktiež podporuje externých zákazníkov, obchodný tím a business units pri identifikácii nových aplikácií, do ktorých následne pomáha zadizajnovať firemné produkty. Komplexnosť podporovaných úloh si vyžaduje bohaté odborné skúsenosti, analytické myslenie, silnú motiváciu a samostatnosť.

Cross Reference Specialist
Identifikácia produktov ON Semiconductor, ktorými je možné nahradiť konkurenčné súčiastky, napomáha obchodným oddeleniam pri získavaní nových zákaziek, a teda priamom generovaní finančného zisku. Významné uplatnenie si tu nachádzajú technické znalosti produktov, ponúkaných ktoroukoľvek firmou pôsobiacou na polovodičovým trhom. Veľké množstvo spracovávaných údajov si vyžaduje dôslednosť a zmysel pre detail. Každodenná práca s technickou dokumentáciou si vyžaduje vzdelanie technického smeru.


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.