SALES & MARKETING


Obchodné a marketingové oddelenie v Piešťanoch má zastúpenie špecialistov, ktorí poskytujú naším globálnym zákazníkom služby v oblastiach podpora predaja a marketingu.
Na Sales and Marketing oddelení, sa uplatňujú absolventi vysokých aj stredných škôl, ktorí sú jazykovo zdatní, majú ekonomický prehľad a chcú pracovať v dynamickom prostredí medzinárodnej spoločnosti.

POZÍCIE:

Pricing Administrator

Podporuje európsky a americký región, poskytuje asistenciu pri vytváraní a manažovaní cenových kontraktov so zakazníkom od prijatia požiadavky (Request For Quote) cez crossovanie, poskytnutie tzv. prvých cien až po samotné vytvorenie kontraktu a jeho správu počas doby trvania, a vytvára analýzy pre Customer Marketing Team a taktiež podporuje Sales Team prostredníctvom dátových analýz.
Europe Customer Marketing Specialist

Manažuje a komunikuje cenovú stratégiu pre priamych zákazníkov ako aj distribúciu, vytvára marketingový cenový proces a zabezpečuje jeho plnenie a pripravuje obchodné analýzy.

Inside Sales Representative

Podporuje EMSI Global Account Managers prostredníctvom proaktívnych data analýz, projektového manažmentu a zákazníckej podpory; vytvára partnerské prostredie pre spoluprácu firmy so Sales oddeleniami.


Data Channel Analyst

Manažuje ON Semi majetkovú pozíciu u distribútorov s cieľom zvýšiť tržby a podiel akcií; podporuje Distribution Global Account Managers prostredníctvom proaktívnych data analýz, analýz zásob a podpory zákazníkov.Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.