SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI

Stredné školy

ON Semiconductor sa zameriava na spoluprácu so strednými elektrotechnickými školami v regióne. Absolventom ponúkame možnosť zamestnať sa v odbornej oblasti.


Vysoké školy

Spoločnosť úzko spolupracuje s katedrou mikroelektroniky FEI STU okrem iného aj ako sponzor ŠVOČ.

Letný Internship program:

  • Možnosť pre univerzitných študentov absolvovať prax v polovodičovom priemysle
  • Získať dáta pre svoje ročníkové alebo diplomové projekty
  • Možnosť získať štipendium
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.