TRANZISTOR

4. O vynálezu tranzistoru

(Další kapitoly: 1. Úvod, 2. Jak funguje tranzistor, 3. Využití tranzistoru)

Z úvodní kapitoly o historii objevů v oblasti polovodičových součástek víme, že k jejich prvnímu praktickému využití došlo začátkem 2. světové války. Například germaniové diody významně přispěly ke zdokonalení tehdejších vojenských radarů. Hned po skončení války pokračoval v laboratořích americké firmy Bell Telephone intenzivní výzkum vlastností germania a křemíku. Věnovala se mu hlavně trojice vědců – William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain.

Koncem roku 1947 zkoumali odpor povrchové vrstvy krystalu germania typu N pomocí jednoduchého „přístroje“: Dva ostré pozlacené kontakty, upevněné na malém plastovém „klínu“, se těsně vedle sebe dotýkaly povrchu povrchu krystalu, v okolí hrotů se vytvořily malé oblasti typu P. Krystal ležel na kovové destičce, spojené s třetí elektrodou.

Replika prvního hrotového tranzistoru

Když nechali vědci obvodem prvního hrotu (později se mu začalo říkat „emitor“) procházet velmi slabý elektrický proud, naměřili v obvodu druhého hrotu (později nazvaného „kolektor“) elektrický proud mnohem silnější! Bylo to překvapující a neočekávané – nepatrným proudem v jednom obvodu můžeme ovlivňovat velikost proudu v druhém obvodu. Dne 16. prosince 1947 tak byl objeven tzv. tranzistorový jev. Na základě tohoto objevu vznikl první hrotový tranzistor, schopný mnohonásobně zesilovat slabé signály.

Bardeen, Shockley a Brattain - Stránka z patentu na vynález tranzistoru

Po zdokonalení původní konstrukce byl v červnu 1948 vynález hrotového tranzistoru patentován a zveřejněn. O velkém významu vynálezu svědčí i to, že v roce 1956 získali Bardeen, Brattain a Shockley Nobelovu cenu za fyziku.

Malý čtyřelektronkový přijímač z 50. let minulého století

První praktické využití našel tranzistor už počátkem 50. let – největší popularitu získaly přenosné tranzistorové radiopřijímače. Prvním byl typ Regency TR-1, uvedený na trh na podzim 1954 za 49,95 dolarů. Během jediného roku se ho prodalo přes 100 000 kusů!

První tranzistorové rádio TR-1: reklamní leták, pouzdro a vnitřní zapojení
Schéma elektrického zapojení TR-1

Od vynálezu prvního tranzistoru uplynulo téměř 70 let. Po celou tu dobu se polovodičová technika prudce rozvíjí a dnešní součástky se už ani trochu nepodobají původním diodám a tranzistorům. Nejen svým vzhledem, ale hlavně svými vynikajícími vlastnostmi.

<<< PŘEDCHOZÍ KAPITOLA

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.