TRANZISTOR

2. Jak funguje tranzistor

(Další kapitoly: 1. Úvod, 3. Využití tranzistoru, 4. O vynálezu tranzistoru)

Činnost tranzistoru NPN si vysvětlíme ve dvou krocích. Ke správnému pochopení však musíme znát vlastnosti přechodu P-N, zejména jeho vlastnosti při zapojení v propustném a závěrném směru.

1. Zapojení kolektorového obvodu
Nejprve zapojíme jen obvod mezi kolektorem a emitorem tranzistoru. Emitor připojíme k zápornému a kolektor ke kladnému pólu zdroje o napětí UK. Báze zatím zůstává nezapojena. Přechod mezi emitorem a bází je sice zapojen v propustném směru, ale přechod mezi bází a kolektorem je zapojen v závěrném směru. Proto kolektorovým obvodem proud neprochází.

2. Připojení obvodu báze
Nyní připojíme mezi emitor a bázi zdroj malého napětí UB < UK. Báze je připojena k jeho kladnému a emitor k zápornému pólu. Protože je přechod emitor – báze zapojen v propustném směru, začnou elektrony proudit z emitoru do báze. Většina elektronů však pokračuje přes přechod báze – kolektor až do kolektoru, protože jsou k němu přitahovány velkým kladným napětím UK. Kolektorovým obvodem nyní proud prochází a je mnohem větší proud než obvodem báze.

Závěr:
Základní vlastností tranzistoru je jeho schopnost zesilovat proud nebo napětí. Tranzistor NPN se zapojuje do obvodu tak, že báze je připojena k malému kladnému napětí a kolektor k velkému kladnému napětí. Malá změna proudu nebo napětí v obvodu báze způsobí velkou změnu kolektorového proudu – tranzistor funguje jako zesilovač. Jinými slovy – malým proudem v obvodu báze můžeme ovládat mnohem větší proud v obvodu kolektoru.

Poznámka:
Podobným způsobem můžeme popsat i funkci tranzistoru PNP. Rozdíl je jen v tom, že oba zdroje napětí jsou zapojeny opačně než u tranzistoru NPN. Kolektorový proud je v tomto případě ovládán malým záporným napětím, přivedeným na bázi.

Nahlédněme do tranzistoru

Zajímá vás, co se skrývá v pouzdru tranzistoru? Podívejte se na fotografie konstrukce tzv. výkonového tranzistoru s kovovým pouzdrem, který se používá ve velkých zesilovačích. Nejprve jsme pilkou na železo odřezali „víčko“ a pak jsme opatrně odstranili plastovou vrstvičku, chránící samotný tranzistor. Ten je tvořen základní křemíkovou destičkou, propojenou tenkými drátky s vnějšími kontakty – bází, emitorem a kolektorem (kolektor je spojený s kovovým pouzdrem).

Nahlédnutí do nitra výkonového tranzistoru

<<< PŘEDCHOZÍ KAPITOLA NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA >>>

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.