BENEFITY
 • ONcentive bonus 2 krát ročne – odmena za plnenie celofiremných cieľov
 • Finančné odmeny za nadštandardné pracovné výkony
 • Baby bonus – príspevok pri narodení dieťaťa
 • Podpora pri dlhodobej práceneschopnosti
 • Dochádzkový bonus
 • Cestovný príspevok
 • Narodeninové poukážky
 • Dodatočná dovolenka
 • Doplnkové dôchodkové poistenie
ROZVOJ A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Kvalifikácii svojich zamestnancov a teda aj ich sústavnému rozvoju a vzdelávaniu, venuje ON Semiconductor veľkú pozornosť. Hierarchicky a tématicky orientovaný systém vzdelávania zamestnancov vznikal niekoľko rokov a neustále se rozvíja.

Do vzdelávacieho procesu je zamestnanec zapojený od prvého ďňa v spoločnosti. Kladieme veľký dôraz na kvalitné zaškolenie nových zamestnancov. Po úvodnom predstavení spoločnosti absolvuje nový zamestnanec tréning na pracovisku, kde sa mu venuje skúsený kolega, lektor.

Počas celej doby trvania pracovného pomeru má zamestnanec možnosť rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti podľa svojich individuálnych potrieb. Spoločnosť má vypracovaný tréningový katalóg, z ktorého si zamestnanci môžu každoročne vybrať tréningy v štyroch kategóriach.

 • Odbornosť
 • Manažérske a interpersonálne zručnosti
 • Jazykové znalosti
 • Firemná kultúra

Viacerí naši zamestnanci sa zúčastnili školení v zahraničí:

 • Od roku 1999 sa viac ako 100 zamestnancov ON Semiconductor Slovakia zúčastnilo na školeniach v USA, Malajzii, Japonsku, Francúszku a Veľkej Británii
 • Viac ako 50 zamestnancov absolvovalo viac ako trojmesačné školenie v USA
 • ON Semiconductor venoval viac ako 50 000 hodín a 800 000 USD na školenie svojich zamestnancov, aby boli tí najlepší.
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.