VÝROBA ČIPOV

História

Elektrotechnická výroba v Piešťanoch nadviazala na dlhodobú tradíciu š.p. TESLA Piešťany. Napriek tomu, že spoločnosť TESLA Piešťany ukončila v roku 1991 výrobu a v roku 1992 prešla do likvidácie, spoločnosti Motorola sa podarilo v roku 1998 výrobný areál odkúpiť a v roku 1999 oživiť výrobu polovodičov už pod hlavičkou novovzniknutej spoločnosti ON Semiconductor.


Súčasnosť

V súčasnosti úsek výroby čipov produkuje na monokryštalických kremíkových doskách priemeru 100 a 150 mm čipy rôznych typov integrovaných obvodov, ktoré patria do jednotlivých aplikačných "rodín". V súčasnej dobe sú to hlavne:

Vysokoúrovňové CMOS logické obvody (ONPY1):

 • Hradlá: NAND, NOR, AND, OR, Exclusive OR, Exclusive NOR
 • Invertory, bufre, prevodníky logických úrovní
 • Kódéry, dekódéry: BCD na decimálne, binárne na oktálové, BCD na 7-segmentové
 • Multplexory, demultiplexory, bilaterálne spínače: 2-4-8-16 kanálové
 • Klopné obvody: Schmittove, flip- flop, multivibrátory
 • Posuvné registre: 4-8-64-128 bitové statické, registre s premenlivou dĺžkou
 • Čítače: dekadické, binárne, deličky, nastaviteľné BCD, oktálové
 • Programovateľné oscilátory, časovače
 • Fázové závesy
 • Sčítačky, komparátory

ONPY2:

 • Regulátory: nízkoúbytkové regulátory (LDO)
 • Spínané zdroje: zvyšujúce i znižujúce meniče napätia, obvody pre riadenia spínaných zdrojov, multifázové kontrolery (riadiace obvody) pre napájanie procesorov v PC
 • Kontrolery napätia: špeciálne obvody kontrolujúce správnu činnosť spínaných napájacích zdrojov
 • Automobilové aplikácie: riadenie stahovania okien, regulátory napätia alternátorov
Procesy

Na výrobu čipov integrovaných obvodov sa používa niekoľko technológií na kremíkových doskách s priemerom 100 a 150 mm. V procese výroby sa k úprave povrchu a obsahu kremíkovej dosky používa mnoho chemicko-fyzikálnych procesov:

 • epitaxný rast monokryštalickej kremíkovej vrstvy
 • fotolitografické spracovanie štruktúry integrovaných obvodov pomocou expozičného nasvietenia cez chrómové masky
 • difúzia a implantácia dopantov do kremíka, vysoko teplotná oxidácia
 • depozície dielektrických vrstiev z plynnej fázy
 • leptanie dielektrických i kremíkových vrstiev mokrou i „suchou“ cestou (t.j. pôsobením plazmy)
 • naprašovanie a leptanie kovových vrstiev
 • meranie elektrických parametrov
Produkty .

Výsledným produktom sú kremíkové dosky s čipmi integrovaných obvodov, ktoré sú transportované k ďalšiemu spracovaniu (púzdrenie) do závodov ON Semiconductor a jeho kontraktorov v Ázii. Hotové výrobky sú distribuované zákazníkom z celého sveta cez vlastnú predajnú sieť globálnej spoločnosti.

Ku koncu roka 2007 ON Semiconductor Slovakia vyexpedovala 1 milión kremíkových dosiek o priemere 100 mm, čo predstavuje zhruba 1,8 miliardy čipov a zhruba 300 000 kremíkových dosiek o priemere 150 mm. .

Dosahovaná kvalita výroby je úzko spojená s vývojovým centrom v Bratislave. Jeho hlavnou úlohou je zavádzanie nových technológií a výrobkov do praxe nielen v Piešťanoch. To napomáha k rýchlejšej realizácii nových nápadov a výrobkov a ich skoršiemu uvedeniu do praxe.

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.