NÁVRHOVÉ STŘEDISKO ROŽNOV

Středisko pro návrh integrovaných obvodů ON Semiconductor bylo v Rožnově pod Radhoštěm založeno v roce 1994 pod názvem Motorola Czech Design Center. V současnosti, především díky své rentabilitě, vysoké odbornosti výzkumných a vývojových pracovníků a těsné vazbě na největší výrobní závod ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm, je nejvíce se rozvíjejícím návrhovým střediskem společnosti ON Semiconductor.

V Rožnově pracují tři hlavní výzkumná a vývojová oddělení:Chod těchto oddělení je podporován (mimo jiné) oddělením financí, oddělením zajišťování kvality, personálním oddělením. Tato oddělení poskytují své služby nejen kolegům v Rožnově, ale také v rámci společnosti ON Semiconductor.

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.