feedback
Rate this webpage

Need
Support?Nové IT pozície
ON SEMICONDUCTOR

Spoločnosť ON Semiconductor je globálnym výrobcom analógových, logických a diskrétnych polovodičových súčiastok. Spoločnosť má viac ako 20 000 zamestnancov na troch kontinentoch. Na Slovensku pôsobí od roku 1999.

Z histórie ON Semiconductor Slovakia, a.s.

  • 1999 - spoľočnosť vznikla v areáli bývalej TESLy Piešťany
  • 2000 - založenie Mikroelektronického centra (ONMiST) na pôde Slovenskej technickej univerzity
  • 2001 - otvorenie Európskeho zákazníckeho centra (European Customer Service) v Piešťanoch
  • 2003 - otvorenie Amerického zákazníckeho centra (AMR Customer Service) v Piešťanoch
  • 2006 - otvorenie Vývojového centra v Bratislave
  • 2006 - založenie IT vývojového centra (ON IT DC) na pôde Slovenskej technickej univerzity

V Piešťanoch sa nachádzajú:

- Zákaznícke centrum pre zákazníkov z Európy, USA a Blízkeho východu

- RFQ team, ktorý poskytuje asistenciu pri vytváraní, oceňovaní a monitoringu cenových kontraktov

- Tím obchodníkov, ktorý pokrýva európskych zákazníkov hlavne z regiónu východnej Európy

- Finančné oddelenie, ktoré riadi aktivity s platbami od zákazníkov, analyzuje a vedie účtovné záznamy spoľočnosti

- Oddelenie kvality, ktoré zabezpečuje systém riadenia organizácie a poskytuje technickú podporu zákazníkom

- Európske logistické oddelenie - v súlade s globálnou ON Semi logistickou stratégiou zabezpečuje import a distribúciu výrobkov všetkým európskym zákazníkom, koordinuje prácu európskych distribučných centier a prepravu tovaru a materiálu z/do ON Semi európskych lokalít

- Oddelenie technickej podpory, ktoré poskytuje celosvetovú technickú podporu a asistenčný servis zákazníkom spoločnosti

- EMEA IT Help Desk poskytujúci podporu našim užívateľom v Európe a tiež ďalšie IT pozície korporátneho charakteru


V Bratislave sa nachádza vývojové centrum , v ktorom špecialisti vyvíjajú integrované obvody na základe požiadaviek zákazníkov z automobilového, telekomunikačného a počítačového priemyslu.